V přístupném zámeckém parku naleznete nejen vzácné dřeviny, ale můžete zde obdivovat i důmyslný systém vodních nádrží ve tvaru Neptunova trojzubce.

Součástí parku je Růžová zahrada s hvězdárnou a bustou rodáka, významného barokního skladatele, Františka Xavera Richtera.

Když se řekne Castellum …

Máme-li charakterizovat činnost spolku, musíme především říci, že jeho členy spojuje hlavně zájem o historii našeho města a snaha osobně přispět k obohacení veřejného života zejména v kulturní oblasti. Příležitost se k tomu naskytla před několika lety, když se rozhodovalo o osudu městské dominanty – zámku a zámecké zahrady. Právě tehdy se šťastnou náhodou sešlo pár jedinců, kteří záhy vytvořili oficiální platformu pro možnost účinné podpory svých zájmů. A jaké to byly zájmy?

Hlavní úsilí Castella bylo zaměřeno na získání zámku a zahrad do vlastnictví města a vytvoření nového kulturního centra v jeho prostorách. Z dnešního pohledu se to jeví jako samozřejmost, ale tehdy byla situace zcela jiná. Nechceme si přisvojovat žádné cizí zásluhy, ale máme dobrý pocit z toho, že jsme svými aktivitami napomohli dobré věci.
O výsledku není třeba pochybovat, dnes i ti největší skeptici vidí, že zámek znovu žije. Snad není příliš troufalé, když vyslovím myšlenku, že teprve dnes nastala doba jeho největšího kulturního využití. K tomu ovšem musely být vytvořeny předpoklady. Areál zámku i zahrad prošel náročnou rekonstrukcí, která ještě není zcela dokončena.

Pro své spoluobčany se pravidelně snažíme připravovat různé kulturní zážitky. Nejvýraznějším z nich je bezesporu každoroční společenský ples, který bývá jedním z vrcholů plesové sezóny v našem městě. Dobrou tradicí se stávají i předvánoční koncerty renomovaných a oblíbených uměleckých seskupení. Oblíbenými příležitostmi k setkání a zároveň k návštěvě zajímavých míst se stávají i každoroční zájezdy, které Castellum pořádá pro své členy a příznivce. Ten poslední v loňském září nám přiblížil historická místa bývalého královského města Znojma.

O činnosti spolku se snaží předsednictvo Castella své členy i zájemce z řad veřejnosti informovat v Zámeckém zpravodaji, vycházejícím dvakrát ročně se samostatnou tématickou přílohou. Zatím poslední aktivitou, kterou nyní Castellum vyvíjí, je poměrně náročná inovace webových stránek, které budou přinášet aktuální zprávy častěji, než dosud Zámecký zpravodaj.

Přestože členská základna spolku se postupně zužuje, věříme, že jsou a budou stále mezi námi lidé, s nimiž nás spojuje zájem o historii i současnost našeho města a zámku, i o další rozvoj kulturního života, v němž máme možnost ukázat své schopnosti i ochotu dělat něco pro ty druhé. Ty, kteří by se chtěli této někdy nevděčné, ale krásné činnosti sami zúčastnit, rádi přivítáme jako nové členy a rádi přijmeme jejich nápady a podněty, které naši činnost mohou obohatit.

Představenstvo Castella