Poděkování městu Holešov

Spolek Castellum Holešov, který obdržel v roce 2017 z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova finanční dotaci ve výši 5.000,- Kč, za tuto dotaci děkuje.

JUDr. Jarmila Pokorná