Zájezd do Znojma

Každoroční zájezd se uskutečnil ve druhém zářijovém víkendu v sobotu 9. září 2017. Jeho program byl tentokrát volnější a bylo ponecháno na účastnících, aby si jej upravili podle svých schopností a nálady. Nabídka byla bohatá a ti, kteří ji mohli využít celou, absolvovali po krátké zastávce u louckého kláštera na okraji města prohlídku nového znojemského pivovaru včetně ochutnávky piva. Většina si pak nenechala ujít návštěvu zámku a muzea, ti nejzdatnější pak měli možnost nevšedního nahlédnutí do znojemského podzemí a při tom všem měli všichni dost času na procházku a občerstvení v centru města. Díky předsedkyni společnosti byl zájezd dokonale organizačně připraven a rovněž Jiřinka Šašková tradičně předem připravila všechny potřebné dostupné informace o místech, která jsme hodlali navštívit.  Autobus naplněný do posledního místa spokojenými účastníky se vrátil do našeho mateřského města v plánovaných večerních hodinách.

Rotunda

Návštěva pivovaru

Znojemské podzemí