Castellum v Praze 7. – 9. září 2018

Tradiční zájezdy společnosti Castellum Holešov na historická místa Čech a Moravy mají již své příznivce.  Letošní zájezd byl však ve zcela novém pojetí a rozhodně se dá říci, že nezklamal očekávání účastníků. Čím se lišil od dosavadních zájezdů? Především místo klasického jednodenního výletu byl třídenní, namísto autobusu jsme použili vlak a počet účastníků byl omezen na třicet. Předsedkyně společnosti Jaruška Pokorná využila svých kontaktů a připravila program, jehož provedení svěřila své dlouholeté kamarádce, průvodkyni paní Marii Slámové.  Ta se svého úkolu zhostila s velkou zodpovědností a tak jsme během tří dnů viděli maximum toho, co jsme vidět mohli.

Základní  informace:

Datum zájezdu:          7. – 9. září 2018

Počet účastníků          30

Doprava:                    místenkový vůz rychlíku Slovácký expres

Ubytování:                  apartmány hotelu At the Charles Bridge v Praze     

Cíl zájezdu:                 pražské historické památky

Navštívená místa:       všechny důležité objekty na prohlídkové trase Pražského hradu, Kostel Panny Marie Vítězné s Pražským Jezulátkem, Petřín, Představení Krvavá svatba ve Stavovském  divadle, Procházka centrem Starého Města od Karlova mostu po Obecní dům přes Staroměstské náměstí a Celetnou ulici, Staronová  synagoga, Maiselova synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov

Průběžně několik pražských pohostinských zařízení pro udržení dobré kondice

Hodnocení zájezdu:    velmi dobré

Ke spokojenosti účastníků značně přispěla dobrá organizace, všechno potřebné bylo předem zajištěno. Za to patří díky předsedkyni spolku Jarušce Pokorné, její přítelkyni a naší průvodkyni Prahou paní Marii Slámové. Ke zdařilému průběhu ovšem přispělo i  disciplinované chování všech účastníků, jak je patrné z fotografií v Galerii.   

              

více k zájezdu na str.2 …