Hradišťan navodil vánoční atmosféru

Všechny dosavadní koncerty, které Castellum  již několik let v předvánočním období připravuje pro holešovské publikum, byly díky uvážlivému výběru umělců velmi úspěšné.  Říci to o tom letošním mi připadá poněkud nedostatečné a povrchní. To, co jsme mohli vidět 20.prosince ve zcela vyprodaném velkém sále zámku, bylo jednoznačně to nejlepší, co si i ti nejnáročnější mohli vybrat pro závěr adventního období a začátek Vánoc.

Nechci zde opakovat všechny superlativy, kterými jsou vystoupení Hradišťanu pravidelně hodnocena.  Pokusím se jen několika slovy vyjádřit pocity a dojmy, které si z koncertu odnášeli snad všichni návštěvníci. Pro laika je těžké posoudit profesionální výkony hudebníků, jejichž umělecké zázemí pramení v osobnosti Jiřího Pavlici a je rozvíjeno každým z nich do nečekaných poloh. To je ale jen část z celkové podoby vystoupení, jehož pevným základem je průvodní slovo kapelníka. Jiří Pavlica nás nenechal na pochybách o tom, že je nejen muzikantem, ale i dokonalým moderátorem s ojedinělým osobním kouzlem, které mu umožnilo navázat okamžitý kontakt s publikem.  K vzájemnému souznění přispěla i pohoda, která vyzařovala ze všech ostatních členů kapely a byla přenášena i na diváky, aniž by jakkoliv narušila místy značně složité a komplikované rytmické pasáže či sólové vstupy jednotlivých hráčů.

Celkovou atmosféru koncertu přivedl téměř k dokonalosti výběr repertoáru.  Úvodní část s ukázkami velkomoravské duchovní hudby nás spolu s  výkonem zvukaře posadila do středu rotundy, v níž nám díky sborovém zpěvu běhal mráz po zádech.  Skladby z období vzniku kapely potěšily nejen pamětníky, ale naprosto všechny posluchače v sále, nechyběly však ani skladby z posledních alb. Závěrečnou část koncertu tvořily koledy, zpívané společně s obecenstvem, některé z nich v osobitých úpravách Jiřího Pavlici, který předzpěvoval. Koncert tedy nemohl skončit jinak, než několikerým přídavkem a opakovaným aplausem stojících diváků.

Až potud tedy bylo všechno v pořádku. Nemohu však na našich stránkách opominout skutečnost, které si veřejnost nemohla povšimnout. Jednání o vystoupení Hradišťanu bylo od počátku vedeno mezi Castellem a manažerem kapely, vzhledem k organizační a finanční náročnosti jsme však byli nuceni požádat o spolupořadatelství Městské kulturní středisko. I tady proběhla spolupráce bez problémů,  o součinnosti Castella však kromě loga na plakátech už nebyla nikde zmínka. V úvodním slovu paní Lenky Hasníkové, ani na vstupenkách se Castellum neobjevilo.  Na kvalitě koncertu to nic nemění, ale pokládáme toto „nedopatření“  v partnerském  vztahu přinejmenším za nekorektní.

MO