Dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání na r.2019

Udělování symbolických šeků na dotace pro neziskový sektor je již tradiční součástí Dnů města Holešova. Dotace jsou poskytovány za účelem podpory aktivit v oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, sociální a životního prostředí.

Příjemci dotace se letos opět sešli ve velkém sále holešovského zámku, aby slavnostně převzali šeky z rukou starosty a místostarosty města. Setkání bylo protkáno kulturními vystoupeními v podání žáků Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov. Za Castellum Holešov převzal symbolický šek na 5.000 Kč místopředseda spolku Miroslav Olšina.