Byli jsme v Uherském Brodu a v Trenčíně – další vydařený zájezd

Členové a příznivci spolku Castellum měli možnost opět se po roce zúčastnit zájezdu, pořádaného Castellem v sobotu 14.září 2019. Po úspěšné třídenní loňské návštěvě Prahy jsme letos opět zvolili jednodenní variantu, kterou jsme ovšem zpestřili výjezdem do zahraničí.

Drtivé zásluhy o celkový průběh zájezdu mělo nejen výběrové počasí, ale i promyšlené organizační zajištění jeho programu. Již tradiční součástí se staly i pečlivě připravené a atraktivním způsobem cestou podávané informace o nejbližším cíli naší cesty.

Přestože Uherský Brod je město nepříliš vzdálené od Holešova, v Muzeu J.A.Komenského jsme se mohli dozvědět řadu pro nás dosud neznámých věcí nejen ze života Komenského, ale i z historie města. Moderním způsobem zpracované expozice byly pro mnohé překvapením, pro jiné podnětem k úvaze o návštěvě dalších muzeí.

Během přesunu do Trenčína jsme na krátké zastávce v motorestu Rasová všichni vydatně a chutně poobědvali, díky telefonické rezervaci míst jsme během čtyřiceti minut nasyceni mohli pokračovat v další cestě a nezmeškat dohodnutý začátek prohlídky trenčínského hradu. Ten tvořil druhý z pomyslných vrcholů našeho zájezdu. Přesto, že mnozí jeho historii dobře znají z rodinných či jiných výletů, všichni jsme rádi vyslechli informace, podávané pohlednými děvčaty v rolích průvodkyň. Ten, kdo nedával pozor, měl možnost vybrat si a zakoupit některý z atraktivních tisků nebo upomínkových předmětů u pokladny.

Na individuální prohlídku centra krásného města Trenčína jsme měli jen asi hodinu a půl, přesto se většina účastníků vracela domů plna dojmů a nových zážitků s rozhodnutím zúčastnit se i dalších zájezdů Castella.

MO