Cena pro Castellum

O tom, že spolek Castellum je viditelný i mimo rámec města a okresu, svědčí i „Cena souznění“, která mu byla udělena společně s městem Holešovem Asociací Entente Florale CZ . Cena předaná městu na pražském Vyšehradě dne 20.června 2020 hodnotí iniciativu Castella při odkoupení zámku a jeho rekonstrukci a znovuoživení jako kulturního centra města.

Ocenění…

Město ocenilo naši společnost způsobem, který poněkud vylepšil pohled do naší účetní knihy ve sloupci příjmů. Stejně jako v jiných letech obdrželo Castellum v Akci milion příspěvek 5 000,- Kč na svou činnost. V našem kolotoči příjmů a vydání to není sice částka významná, ale děkujeme za ni městu Holešov, neboť i v tomto příspěvku