Cena pro Castellum

O tom, že spolek Castellum je viditelný i mimo rámec města a okresu, svědčí i „Cena souznění“, která mu byla udělena společně s městem Holešovem Asociací Entente Florale CZ . Cena předaná městu na pražském Vyšehradě dne 20.června 2020 hodnotí iniciativu Castella při odkoupení zámku a jeho rekonstrukci a znovuoživení jako kulturního centra města.