Projekt záchrany zámeckého ovocného sadu

Stanovisko spolku Castellum Holešov k článku Ing. Aleny Vránové (zpracovatelky projektu) otištěného v Holešovsku  2/2021). Zveřejněno v Holešovsku 3/2021 .

Můžeme si to dovolit ?

Více než čtvrt století bylo mé pracoviště v přízemí holešovského zámku. Dost dlouhá doba na to, aby člověk získal k místu nějaký vztah. Byl jsem u toho, když budova chátrala a díky spolku Castellum jsem mohl být také u jejího znovuzrození. Pamatuji se, že první kroky k obnově zámeckého areálu byly podniknuty ne v budově, ale v zámecké zahradě. Podle tehdejšího vyjádření odborníků na obnovu historických zahrad byla totiž právě ona jedním z klenotů mezi podobnými evropskými zahradami tím, že se v ní dochovala původní výsadba zejména ovocných porostů. V roce 2005, kdy zámek přešel do vlastnictví města, však mohly být provedeny jen základní zásahy k její záchraně.

Skutečně reálná možnost  se objevila teprve  nedávno. Byl zpracován projekt revitalizace ovocného sadu a podařilo se i zajistit potřebné finance. Zdálo by se, že nic nebrání tomu, aby obnovený zámecký sad ještě zvýšil historickou hodnotu celého zámeckého areálu.  Z pohledu vlastníka, který chce být i dobrým hospodářem je to výzva, která se s velkou pravděpodobností už nebude opakovat.

V našem nebohatém státě se však v poslední době šíří zvláštní folklór – já sám sice nic vybudovat nedokážu, ale udělám všechno pro to, abych ti tvoji práci zhatil, nebo alespoň co nejvíce znepříjemnil. Bohužel se to netýká jen jednotlivců, i když – někdo musí být tím iniciátorem. V našem blízkém okolí je to již legendární souboj dálnice s křečkem, zastoupeným skupinou několika ochránců přírody. Ti prosadili pozastavení prací na rychlostní silnici, jejíž potřebu pro náš kraj všichni dobře známe.  Stejným způsobem se podařilo České ornitologické společnosti svou stížností prosadit zastavení prací na obnově zámeckého sadu. Nechci zde hodnotit a srovnávat společenský přínos žádné ze stran. Ornitologové mají možná svůj – lepší projekt, kterým zachrání historický sad i ptactvo, které zde sídlí. Asi k tomu nebudou potřebovat ani ony dva miliony a umožní městu vrátit je dárci. Zatím se jim ovšem podařilo jen zastavit práce druhé strany, která má jasný cíl.

Společnost Castellum Holešov byla jedním z iniciátorů převodu zámku do majetku města a jeho využití  jako kulturního centra. Součástí areálu je i zámecký park a proto nám nemůže být lhostejný jeho osud. Vítáme a oceňujeme každou snahu, která vede k jeho vylepšení. Neznáme konkrétní důvody, které způsobily zastavení prací na projektu záchrany zámeckého ovocného sadu.  V této chvíli situaci hodnotíme jako samoúčelný postoj svazu ornitologů a snahu o poškození součásti historického areálu, který se městu podařilo vybudovat. Ornitologové teď dostávají velkou šanci ukázat, co dokážou vybudovat oni sami.

Miroslav Olšina

místopředseda společnosti Castellum Holešov

Zámecký park na dobovém Engelmayerově akvarelu