Ocenění…

Město ocenilo naši společnost způsobem, který poněkud vylepšil pohled do naší účetní knihy ve sloupci příjmů. Stejně jako v jiných letech obdrželo Castellum v Akci milion příspěvek 5 000,- Kč na svou činnost. V našem kolotoči příjmů a vydání to není sice částka významná, ale děkujeme za ni městu Holešov, neboť i v tomto příspěvku

Napsali o nás …

I když spolek Castellum nyní zažívá zdánlivě období nečinnosti, není to tak docela pravda. Castellum se stalo jedním z partnerů města v jednání o dotaci z Norských fondů, která by měla být použita na další etapu opravy zámku. A o tom, že spolek není stranou veřejného zájmu, svědčí i článek v Kroměřížském deníku z 5.června

Ples filmových hvězd a znovu velké díky……

“Kdo ještě nic nepořádal, ten si vůbec neumí představit, co je za přípravou takovéhoto plesu práce a starostí….“ Tento ples byl pro společnost Castellum Holešov v pořadí již dvanáctý. S cestovní kanceláří Bohemian tour Holešov pak pátý. A opět hodně vydařený. Díky ochotě lidí, kteří pomáhali v zázemí i ve světle ramp. A kteří věnovali svůj volný čas,

Ples filmových hvězd

Vážení čtenáři, občané, přátelé! Od roku 2009 pravidelně každoročně pořádá společnost Castellum Holešov ve všech prostorách holešovského zámku svůj ples. Od roku 2016 je pak stálým partnerem a spolupořadatelem plesů Cestovní kancelář Bohemian tour.  A spolupráce je to nadmíru úspěšná. Blížící se ples nese název Ples filmových hvězd a proběhne první únorovou sobotu roku 2020.