Zájezd do Znojma

Každoroční zájezd se uskutečnil ve druhém zářijovém víkendu v sobotu 9. září 2017. Jeho program byl tentokrát volnější a bylo ponecháno na účastnících, aby si jej upravili podle svých schopností a nálady. Nabídka byla bohatá a ti, kteří ji mohli využít celou, absolvovali po krátké zastávce u louckého kláštera na okraji města prohlídku nového znojemského pivovaru