2010

Znovuotevření zámku a zahájení kulturní činnosti v jeho renovovaných prostorách do jisté míry stabilizovalo i aktivity Castella.  Stále ještě hledalo své místo, ale o to usilovněji hájilo dosažené pozice. Prvním úkolem na začátku roku se proto stalo zajištění druhého zámeckého plesu. Protože při pořádání toho prvního jsme získali spoustu pořadatelských zkušeností, byl připraven se stejnými spolupořadateli jako v minulém roce.  K účinkování ve velkém sále byla pozvána kapela Showband  Pavla Březiny, v balkonovém sále hrál opět Retrospekt a vystupovala zde i cimbálová muzika Rusava. Moderátorem večera byl oblíbený Eduard Hrubeš.  Ples byl opět stylově pojat v historizujícím duchu, tentokrát jej zahájil hrabě Wrbna v podání Jiřího Zapletala se svými hosty. Stejně jako v roce minulém se podařilo získat hodně sponzorských darů, které umožnily uspořádat velkou tombolu s několika hodnotnými cenami a také tombolu, kterou jsme nazvali „ruličkovou“ s přímým výdejem menších výher, které návštěvník objevil hned po zakoupení a rozbalení losu. Návštěvníci plesu odcházeli spokojeni s jeho průběhem i úrovní.

Krátce po skončení starostí s plesem  připravilo Castellum pro veřejnost další ze svých  kulturních příspěvků, jímž byla opereta  J.Offenbacha Orfeus v podsvětí v provedení posluchačů Konzervatoře P.J.Vejvanovského Kroměříž ve spolupráci s Moravským divadlem v Brně. Stalo se tak 10.března ve velkém sále. Jako součást již šestého Dne otevřených dveří  na zámku se uskutečnil 1.května literárně-dramatický pořad Máj k 200.výročí narození K.H.Máchy. Krátce předtím 22.dubna se konala výroční členská schůze.

V červnu uspořádalo Castellum pro své členy a příznivce již druhý zájezd  na historická místa. Jeho účastníci si tentokrát prohlédli Slovanskou epopej Alfonse Muchy na zámku v Moravském Krumlově, zámek Jaroměřice nad Rokytnou, město Telč a výstavu betlémů v Třešti. 

Moravský Krumlov – Slovanská epopej Alfonse Muchy

 

Poslední kulturní akcí společnosti v tomto roce byl slavnostní křest knihy Jiřího Zapletala Jen vzpomínky tu zůstanou, dílu třetího – Ve službách Thalie.  Tato malá slavnost, uspořádaná 5.října v sala terreně,  jakoby symbolicky uzavřela životní dílo Jiřího Zapletala, aniž by to v této chvíli někdo tušil. Bylo to období, kdy se všichni členové předsednictva již naplno zabývali přípravou dalšího společenského plesu.

 

2011

Již v počátku roku byla činnost Castella ochromena neúčastí předsedy Jiřího Zapletala. Při svém pobytu v Praze byl na ulici sražen autem a s těžkým zraněním ležel v nemocnici. Bylo to v době intenzívní přípravy zámeckého plesu, proto se snažili všichni pracovat tak, jako by stál nedaleko a mohl se kdykoliv zařadit a pokračovat s ostatními. Nebylo mu to však přáno. V neděli 6.února, následující den po úspěšném plese, v nemocnici skonal.

Pro Castellum to však nebyla jediná rána. Po Jiřím Zapletalovi náhle zemřela i Jana Krejčí, jedna z aktivních členek kroužku, připravujícího každoročně spolu se svým manželem Milanem Krejčím plesovou tombolu. Ztráta manželky byla pro Milana tak velký životní zlom, že se od té doby zcela odtrhnul od všech veřejných funkcí a veřejného života, což bohužel znamenalo i konec jeho činnosti v Castellu.

Jako by osud chtěl dokázat Castellu svou naprostou převahu, zasáhl je dalším úderem – v polovině května nečekaně zemřel další člen předsednictva Stanislav Štěpán.

Odchod těchto osobností těžce poznamenal činnost společnosti. Život však běžel dál a i bez nich bylo třeba pokračovat v započaté práci. Třetí velký zámecký ples byl opět úspěšný, účinkovaly stejné hudební skupiny jako v minulém roce – Showband Pavla Březiny a Retrospekt, navíc vystoupila taneční skupina Coloredo s hudebním doprovodem Cordy Magico.  Pozvaným moderátorem byl opět osvědčený Eduard Hrubeš.

Také každoroční zájezd již postrádal energického organizátora a průvodce Jiřího Zapletala. Uskutečnil se v červnu a jeho účastníci měli možnost obdivovat město Štramberk i s jeho „trúbou“, zámek Hradec nad Moravicí a zámek Raduň s výstavou panenek.

V předsednictvu došlo k nutným organizačním změnám. Do vedení společnosti byla zvolena Jarmila Pokorná jako předsedkyně a Miroslav Olšina jako místopředseda. Odchodem Jiřího Zapletala však skončilo období návštěv pražských umělců, kteří do té doby spolu s ním rozšiřovali místní kulturní scénu o náročnější intelektuální pořady komorního rázu.

Utlumena byla prakticky celá spolková činnost, která nadále setrvávala pouze na dvou aktivitách – pořádání plesu a zájezdu na památná místa. Zcela logicky přestal vycházet i jedenkrát ročně vydávaný Zámecký zpravodaj. Castellum znovu hledalo své místo a uplatnění.

 

2012

Na každoroční společenský ples tentokrát spojilo své síly s Divadlem 6.května,  neboť jeho vlastní personální zázemí přestávalo dostačovat reálné potřebě při organizaci akce. 4.února se tedy uskutečnil již čtvrtý, tentokrát s názvem Zámecký a divadelní ples. Dalšími spolupořadateli byly Technické služby a Tepelné hospodářství Holešov. Dosavadní snahou pořadatelů bylo dát plesu nějaký ráz, pro tentokrát bylo zvoleno období 60.let minulého století. Přizpůsobil se tomu repertoár účinkujících kapel i oblečení návštěvníků a zejména připravených tanečních vstupů. K tanci a poslechu zahrál Showband Pavla Březiny a kapela Podjezd.

         Termín každoročního zájezdu se změnil – z červnového na zářijový. Ten letošní zavezl jeho účastníky do Českého Krumlova, města se zámkem i dalšími historickými památkami. Na zpáteční cestě byla zastávka i v Třeboni. Všichni, kdo tento zájezd absolvovali, byli těmito nádhernými místy doslova okouzleni a tímto krajem nadšeni. Odměnou pořadatelů byla spokojenost všech, kteří se zúčastnili.

 

2013

I v tomto roce se ještě Castellum zmítalo v pochybnostech o směru další činnosti, zvažována byla i možnost sloučení s jinou organizací podobného zaměření, k žádné změně ale nedošlo. Byl připraven další již pátý zámecký a divadelní ples, tentokrát ve stylu Národního obrození.  Ples byl zahájen Českou besedou, kterou bravurně zatančilo dvanáct párů tanečníků z řad členů Castella a Divadla 6. května. Nádherné kostýmy, halenky a sukně, ušila Gabriela Veverková, pánové měli vypůjčené obleky ze zlínského divadla. Od září předcházejícího roku toto taneční vystoupení nacvičovali tanečníci pod vedením manželů Martina a Jany Budišových z Mysločovic. V hlavním sále účinkovala hudba Marathon Band, v balkonovém sále DJ Šmakin. Ačkoliv ples s bohatou tombolou dopadl opět velmi dobře a u návštěvníků se zapsal jako úspěšný, začaly se objevovat problémy se spolupořadateli – divadelníky, kteří většinou dosti neústupně prosazovali své představy o podobě plesu. Castellum bylo v početní nevýhodě a proto bylo nuceno ve většině těchto situací se podřídit. Po plese se však již nedostavoval ten příjemný pocit z toho, že jsme pro návštěvníky udělali všechno, co bylo v našich silách.

         Zmíněný dobrý pocit však přineslo v září uspořádání dalšího ze zájezdů, tentokrát na jih Moravy. Jeho cílem byl valtický zámek a valtické podzemí a následná návštěva zámku v Lednici. Zejména procházka valtickým podzemím byla příjemným zážitkem, neboť většina návštěvníků předem nevěděla, že se jedná o spojené vinné sklepy. Procházeli jsme unikátním sklepním labyrintem obnovené části historických sklepů vzájemně propojených v celkové délce 750 metrů s výkladem sklepiéra a návštěvou muzea cihel.

V březnu naši tanečníci (Pokorná, Vybíral) zatančili Českou besedu ještě v Přerově na večeru handicapovaných. A s tímto tancem vystoupili i na holešovských dožínkách ve školním parku v neděli 8. září, kde měli úspěch a tance si opravdu  užívali.

Valtické podzemí

 

10.dubna jsme oslavili společně 85.narozeniny JUDr.Lubomíra Bartoška, který již do schůzí nedocházel, ale oslavy se zúčastnil a byl očividně potěšen dárky, které pro něj předsednictvo připravilo.

25.září se uskutečnila členská schůze společnosti, na které byli zvoleni členové předsednictva společnosti a členové kontrolní komise na další tříleté volební období. Do předsednictva byli zvoleni: Bartáková Lubica, Billová Nelly, Čuprová Miroslava, Dědič Miroslav, Olšina Miroslav, Pešková Eva, Pokorná Jarmila, Seifert Rudolf, Vybíral Antonín, do kontrolní komise byli zvoleni: Pospíšilová Danuše, Svoboda Jaroslav, Šašková Jiřina. Předsednictvo poté zvolilo ze svého středu předsedu společnosti Jarmilu Pokornou, místopředsedu společnosti Miroslava Olšinu, výkonného tajemníka společnosti Rudolfa Seiferta a hospodáře společnosti Miroslavu Čuprovou.

 

2014

Rok, ve kterém Castellum mělo oslavit desáté výročí svého trvání, nezačal šťastně.  25.ledna zemřel  JUDr.Lubomír Bartošek, s nímž jsme  před necelým rokem oslavili jeho pětaosmdesáté narozeniny. Odešel moudrý člověk, který miloval své město a byl znalcem jeho historie, zároveň však dokázal vtipně komentovat současné dění kolem nás.

Ples – Karneval v Benátkách

1.února byl pořádán spolu s Divadlem 6.května další společenský ples. Protože vzájemné problémy pozvolna narůstaly, vznikl i spor o tom, jestli je to ples zámecký nebo divadelní. Došlo však k dohodě, ples byl nazván Karneval v Benátkách a tím bylo určeno i jeho zaměření.  Přes vnitřní pořadatelské neshody byla úroveň plesů stále vysoká a nejinak tomu bylo i tentokrát. Ve velkém sále hrála skupina  GAUDEON, v balkonovém sále DJ Šmakin. A opět tančilo dvanáct párů tanečníků v nádherných karnevalových kostýmech a maskách  /z Castella Čuprová, Pokorná, Bartáková, Vybíral, Svoboda/  pod vedením manželů Budišových z Mysločovic. Nádherné masky vytvořily neskutečnou atmosféru a lákavá byla i první cena tradičně bohaté tomboly – zájezd do Benátek na skutečný karneval.

Ani v tomto jubilejním roce nebylo Castellum ušetřeno osobních ztrát. 11.srpna jsme se rozloučili s Milanem Krejčím, který se stále nemohl vyrovnat s odchodem své ženy Jany, která zemřela před třemi lety.

Vyšehradský hřbitov – u  hrobu Mirko Očadlíka

 

Na září připravilo Castellum další zájezd, jehož účastníci navštívili nejprve zámek Konopiště, kde právě probíhala výstava ke 100.výročí atentátu na Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženu Žofii Chotkovou. Další cesta vedla na pražský Vyšehrad. Na vyšehradském hřbitově položili členové Castella kytici na hrob holešovského rodáka Mirko Očadlíka, hudebního vědce a pedagoga, který se narodil v roce 1904 v Holešově a zemřel v Praze v roce 1964.

V říjnu konečně došlo i na oslavy 10.výročí společnosti. 1.října bylo uspořádáno v sala terreně zámku setkání členů a přátel Castella, které mělo vzpomínkový charakter. Hosté měli možnost prohlédnout si připravenou výstavu s průřezem dosavadní činnosti společnosti a poté se zúčastnit v kině Svět koncertu sourozenců Ulrychových a skupiny Javory  beat.

Desáté výročí společnosti aktivizovalo předsednictvo k další činnosti. Prvním konkrétním příznakem bylo po delší přestávce vydání dalšího čísla  Zámeckého zpravodaje  s poněkud jinou filosofií, připraveného nově utvořenou redakční radou – Miroslav Olšina, Miroslav  Dědič, Jarmila Pokorná.

 

2015

Tradičně první akcí v novém roce se stal společenský ples Castella. V tomto roce ještě přetrvalo pořadatelské spojení s Divadlem 6. května, které tentokrát prosadilo svůj návrh na hudební skupinu do hlavního sálu – nové hudební uskupení s názvem KMO3 – tedy Kmotři. Část členů kapely byla i členy D6K.  Tématem tohoto již sedmého plesu byla Noc na Karlštejně – ples ve stylu gotiky. Opět v úvodu vystoupili tanečníci v dobových kostýmech a zatančili na nádhernou hudbu známého muzikálu Noc na Karlštejně za choreografie manželů Budišových a v kostýmechGabriely Veverkové. Za Castellum opět  tančili  Bartáková, Čuprová, Vybíral, Svoboda.

Spolupořadatelem byla tentokrát i Základní umělecká škola v Holešově, která zahrála známou skladbu „Lásko má, já stůňu“, a doprovodila tak působivý zpěv Ivy Svobodové.  Taneční páry v dobových krojích vytvořily nezapomenutelnou atmosféru. Celkový zážitek doplnilo stylové uvítání návštěvníků medovinou a zahájení fanfárou lesních rohů z lóže druhého patra. K celkové náladě návštěvníků přispělo i množství zajímavých výher velké i malé tomboly. Hlavní cenouv tombole byl zájezd pro dvě osoby na Hlubokou a do Českého Krumlova.

I letos v obvyklém zářijovém termínu připravilo Castellum další z oblíbených zájezdů, tentokrát na gotický hrad Pernštejn a klášter Zelenou Horu, kde jsme navštívili poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl postaven ve slohu barokní gotiky. Díky předem pečlivě připravenému programu, k němuž přispělo i počasí, skončil zájezd opět velkou spokojeností účastníků.

Vzhledem k tomu, že v tomto roce vyvstaly i určité problémy s využíváním zámecké zahrady, vyjádřilo i Castellum své stanovisko, které zaslalo městské radě. Jednalo se o to, že některé akce, konané ve večerních hodinách, narušují večerní klid obyvatel přilehlých ulic, zejména ulice U Střelnice.  Castellum ve svém stanovisku navrhlo zpracování provozního řádu, který by stanovil pravidla pro využívání těchto prostor a to nejen z hlediska okolních obyvatel, ale i v zájmu ochrany vlastního udržovaného prostředí zámeckých zahrad.

Castellum se stalo i spoluvydavatelem publikace Miroslava Olšiny – Holešovské ulice jak je známe i neznáme.  Na její vydání přispělo Městu Holešov finanční částkou 15 000 korun.

V podhradí Pernštejna

 

Protože v tomto roce je tomu právě deset let, kdy je zámek a zahrada ve vlastnictví města, je třeba si krátce připomenout, jak  toto desetiletí změnilo jeho podobu i využití. To byl i jeden z důvodů konání odborné konference s názvem Castellum resurrectionis aneb Zámek znovu vzkříšený, kterou uspořádalo Město Holešov, Městské muzeum a galerie a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Na dvoudenní program, vyplněný spoustou nových informací, získaných a prezentovaných odbornými pracovníky, byli přizváni i zástupci Castella. 

Také z pohledu běžného občana města je vidět vnější změny i dění na zámku, který nyní doslova žije kulturou. Díky aktivitě Městského kulturního střediska se stává zámek centrem pořádání významných uměleckých výstav i koncertů, které sem přitahují návštěvníky z velmi širokého okolí. Je zde pro ně připraveno i dokonalé zázemí s možností občerstvení ve stylové Zámecké restauraci nebo bistru v prvém poschodí budovy.  Je potěšitelné vědomí, že na samém počátku vývoje, který dospěl až k dnešní podobě, stálo i Castellum, které si může připsat svůj kousek zásluh.