2019

Na začátku nového roku nic neponecháváme náhodě a opět v obvyklém nasazení pokračujeme v přípravách plesu. Každý zná své úkoly a víceméně je to již dobře namazaný stroj, který se věnuje konkrétním činnostem.  První schůzka předsednictva je již 9.ledna a stejně jako na dvou dalších se upřesňují a dolaďují přípravné práce. Náš letošní ples měl tentokrát ráz „a la cabaret“ a v tomto duchu se tvořil program i kostýmy vystupujících tanečníků, kteří stejně jako každoročně ples zahajovali.

V sobotu 9. února vše probíhalo tak, jak jsme si představovali. Velkolepé zahájení našeho tanečního souboru, ve velkém sále Showband Pavla Březiny a v lipovém sále cimbálová muzika Rusava. Bohaté občerstvení a tradiční celoroční cestování s CK Bohemian tours s.r.o. jako první cena velké tomboly i tentokrát přitáhly velký počet návštěvníků plesu, kteří, jak už se stalo také tradicí, odcházeli velmi spokojeni s jeho úrovní a průběhem. Na další schůzi představenstva 25. února byla hodnocena úroveň plesu velmi dobře jen s drobnými připomínkami.

Dubnová schůzka byla věnována přípravě našeho každoročního zájezdu. Původní návrh – slovenská Bojnice – byl po delší debatě zamítnut pro přílišnou vzdálenost a fyzickou náročnost výstupu na bojnický hrad, což by odradilo některé z každoročních účastníků. Nakonec bylo tedy rozhodnuto navštívit historická města Uherský Brod a Trenčín.

Na této schůzce jsme rovněž jednali o uspořádání předvánočního koncertu, který jsme dosud pořádali každoročně od roku 2014. Požádali jsme opět o účinkování sourozence Ulrychovy se skupinou Javory, kteří s úspěchem vystupovali na našem prvním koncertu. Bohužel tentokrát byly jejich finanční nároky takové, že jsme byli nuceni již předem sjednaný termín odvolat. Riziko finanční ztráty bylo příliš velké.

V květnu navštívili zástupci Castella pravidelné akce Města Holešova. 16.5. to bylo slavnostní předání městské dotace z Akce milion, z níž jsme jako každoročně obdrželi částku 5.000 korun. O dva dny později to bylo vyhlášení Osobnosti města. Při této příležitosti se sluší připomenout, že tuto vysokou poctu již obdrželi tři členové Castella, což zajisté svědčí o jisté úrovni členstva.

V květnu proběhlo také setkání s novým členem Castella, panem Petrem Zacharem, který žije v Kanadě. O existenci a činnosti Castella se dozvěděl z webových stránek, přihlásil se a při jeho návštěvě Holešova mu byla předsedkyní J.Pokornou předána členská legitimace spolku s číslem 62.

Koncem června se podařilo vydat další číslo Zámeckého zpravodaje, jehož příloha je tentokrát vytvořena z nejnovějších snímků zámku a to i z míst, která ještě mnozí neviděli. Tato fotodokumentace byla pořízena díky panu ing.Karlovi Bartoškovi, který má na kulturním odboru MÚ na starosti mimo jiné i městské památky. Zpravodaj tentokrát tiskl TYPOservis Holešov (Šiškovi). Náklad 120 výtisků, byť velmi kvalitních, nás ovšem přišel na 4300 korun. Je otázkou do budoucna, jestli budeme moci dvakrát ročně takovou částku investovat do tisku, když máme i webové stránky.

V tomto období jsme splnili také naše dlouho plánované rozhodnutí rozšířit předsednictvo o nové členy. Ing. Miroslav Strnad, PhDr. Libuše Neumannová a Vladimíra Svozílková snad vnesou do našich aktivit nové nápady.

Počátkem září byla hospitalizována a na brněnské klinice podstoupila vážnou operaci srdce členka předsednictva Nelly Billová, vedoucí skupiny Corda Magico. Věříme, že po nezbytné rekonvalescenci bude opět moci vrátit se nejen ke své práci, ale i k činnostem pro Castellum. Je autorkou téměř všech našich pozvánek, plakátů a jiných grafických tiskovin, bez nichž se zkrátka neobejdeme.

V sobotu 14.září jsme vyrazili pohodlným autobusem firmy Šťastný na náš každoroční zájezd. Tentokrát jsme hodlali navštívit Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě a kousek za slovenskou hranicí známý trenčianský hrad.

Vyrazili jsme přesně v půl osmé podle plánu. To už samo o sobě předznamenalo disciplínu účastníků, která nás díkybohu provázela až do našeho návratu, stejně jako nádherné počasí, které jako by bylo vybráno přesně podle našeho přání. V Brodě jsme proto byli chvilku před otevřením muzea, ale pak jsme absolvovali dva muzejní okruhy, ten první a hlavní nám dodal vyčerpávající informace o životě a práci J.A.K., v dalším pak jsme se seznámili s památkami Uherskobrodska. Přesun  do Trenčína byl spojen s obědem v motorestu Rasová, kde jsme byli ohlášeni a tudíž během naší polední čtyřicetiminutové  zastávky díky profesionalitě personálu bylo celé osazenstvo autobusu kvalitně obslouženo a zinkasováno. Také s nabídkou a kvalitou obědového menu byli všichni spokojeni.

Do Trenčína jsme dorazili v plánovanou dobu, takže i průvodkyně na hradě se nás dočkala v přesně dohodnutém čase, což nebylo zase tak samozřejmé, neboť pro některé seniory byl jen výstup na hrad na hranici jejich fyzických možností. Všechno ale dopadlo opět velmi dobře, prohlídka se velmi líbila, včetně průvodního slova provázejících dívek, které opravdu předvedly profesionální výkony.

Římané zvítězili u Laugaricia                                        

Únava po výstupu na hrad

Během následující asi půldruhé hodiny měli všichni možnost individuálně si prohlédnout centrum města, které je celé v režimu pěší zóny, posedět a nechat se obsloužit v některé z místních kavárniček se stolky na ulici, které ovšem v pěší zóně přinášejí jiný požitek, než v těsné blízkosti frekventované silnice na průtahu městem.

Plánovaný odjezd v 16,30 zajistil avizovaný návrat do rodného města v 18 hodin a již první vyslechnuté letmé úryvky zážitků dokládaly, že letošní zájezd se opět vydařil k obecné spokojenosti všech účastníků. Je ovšem třeba dodat, že největší zásluhu na tom má předsedkyně Jaruška Pokorná za dokonalý časový program a organizační zajištění dopravy, všech vstupů, prohlídek i průvodců včetně rezervace míst v motorestu.  Všechny důležité informace o plánovaných cílech naší cesty pro nás připravila a pak osobitým způsobem podávala během jízdy  autobusem skvělá Jiřinka Šašková. Cena zájezdu byla 300 Kč, k tomu jsme si platili jen vstupné do muzea a na hrad, což činilo pro jednotlivce 30 Kč a 5,50 Eur. Na to, co jsme měli možnost během zájezdu vidět, to byla cena velice přijatelná.

Dne 5.října 2019 zemřel ve věku 71 let po dlouhé těžké nemoci bývalý člen předsednictva spolku Castellum, profesor holešovského gymnázia Mgr. Jaromír Gogela ml. Je to již třetí ze zakládajících členů Castella, který se nedožil letošního výročí. Před ním to byli Mgr.Jiří Zapletal a JUDr.Lubomír Bartošek .

Na čtvrtek 31.října při příležitosti 15.výročí svého vzniku připravilo Castellum v rámci své výroční schůze také vzpomínkový večer na zakladatele spolku Jiřího Zapletala, který by v letošním roce oslavil své 90. narozeniny. Toto slavnostní zasedání, na které byli pozváni i hosté z řad sponzorů a spolupracovníků spolku, zahájila a řídila předsedkyně Jaruška Pokorná, vzpomínkové pásmo připravila Jiřinka Šašková, která byla také jedna z trojice účinkujících spolu s J.Pokornou a Luďkem Maňáskem. Tuto část večera zahájilo naše dvorní komorní sdružení Corda Magico dvěma skladbami, které navodily příjemnou atmosféru v prostředí sala terreny. Další hudební vstupy obstarala dvojice Laďka Dvořáková a Zdeněk Janiš, kteří připomenuli oblíbené skladby Jiřího Zapletala. Na závěr této malé slavnosti byly předány pamětní listy Castella a Města Holešova. V předsálí sala terreny pak na všechny čekalo malé pohoštění, při němž si mohli prohlédnout výstavku připomínající ve zkratce patnáctiletou činnost spolku. Odcházeli jsme s pocity splněné povinnosti, neboť součástí schůze byly i volby předsednictva, které ovšem zůstává beze změny, ale také s myšlenkami na oněch uplynulých patnáct let, zejména těch počátečních s Jiřím Zapletalem.

Je třeba připomenout, že se nám daří, i když někdy za cenu velkého úsilí, aktualizovat naše webové stránky, aby ti, kteří se zajímají o naši činnost, měli čerstvé informace. Je to zejména fungující spolupráce s ing.Mihálikem, který dodané informace ihned umístí na webu a velmi vstřícně reaguje na naše doplňky nebo změny v zaslaných příspěvcích.

Podařilo se dokončit přípravu druhého letošního čísla Zámeckého zpravodaje  a 6.prosince jej předat do tiskárny spolu s novoročenkou. Do rukou členů Castella a dalších zájemců se tedy dostane jako každoročně ještě před vánočními svátky. V tomto období už připravujeme i obvyklé tiskové výstupy pro náš únorový ples – program plesu s dostatečnými informacemi pro návštěvníky, číslování stolů nebo losy do velké tomboly – všechno s jednotným motivem, charakteristickým pro připravované téma filmového prostředí a hvězd zločinu i ochránců zákona v jejich filmových rolích. Je nutné říci, že při přípravě plesu úzce spolupracujeme s našimi spolupořadateli CK Bohemian tours a úkoly máme rozděleny. Tato spolupráce je zatím velmi dobrá.

Začal už také nácvik úvodního plesového vystoupení a zajišťování kostýmů, zkrátka obvyklá rutina představenstva na konci každého roku, která nám zajišťuje klidný vstup do roku příštího …

2020

Začátek roku 2020 nepřinesl nic neobvyklého. Stejně jako každoročně byl jen plynulým pokračováním práce, která v tomto období spočívá především v zajištění zámeckého plesu. Každý zná své úkoly, všichni známe své možnosti a tak nebylo žádného důvodu k neklidu.

Čím více se blížil termín plesu, tím více stoupala i nervozita, ale i to bylo zcela normální.  Snad jen letošní téma plesu se poněkud lišilo od těch předešlých jak tématem, tak i zapojením členů Castella přímo do nácviku a samotného vystoupení na začátku plesu. Ples byl tentokrát pojat jako Ples filmových hvězd, v jehož podtextu byl věčný souboj dobra a zla, v tomto případě amerického podsvětí a na druhém pólu zastoupení kriminalistů – mistrů svého oboru. Na toto téma také připravila Vlaďka Dvořáková vstupní tanec na motiv a hudbu známého Vězeňského tanga. Vystoupení bylo úspěšné, stejně jako celý ples.

Vězeňské tango sklidilo velký úspěch a pozvedlo naše sebevědomí

Velká část úspěchu je nepochybně vždy i zásluhou účinkující kapely. Také při jejím výběru míváme šťastnou ruku a nejinak tomu bylo i letos. Skupina FANTAJM, hrající k tanci ve velkém sále, i cimbálovka BYSTŘICA v lipovém sálku přispěly velkým dílem ke spokojenosti návštěvníků.

Naše plesy se mohou honosit i jednou z nejpřitažlivějších plesových tombol. Bezesporu velký podíl na tomto úspěchu má řada sponzorů Castella, kteří vždy přispějí opravdu hodnotnými cenami, největším „tahákem„ však je cena první, kterou dodává CK Bohemian tour. Je to možnost celoročního cestování s touto cestovkou zdarma dle výběru výherce. Nutno ovšem dodat, že i Castellum nezůstává pozadu a naše ceny jsou vždy hodnotné.

Připočteme-li k úspěchu plesu i nevelký finanční zisk, mohli jsme být pořadatelsky spokojeni a také jsme byli.  To byl však jen začátek roku.

Krátce po skončení plesu a hodnoticí schůzce předsednictva začaly přicházet zprávy o šíření pandemie koronaviru. Zpočátku jsme jim věnovali střídavou pozornost, ale časem jsme museli tomuto problému věnovat čím dál více pozornosti, neboť s ním přicházely nečekané překážky v jakékoliv práci – nošení roušek, omezení styků na veřejnosti a spousta dalších povinností a zákazů.

Podařilo se vydat ještě pravidelný pololetní Zámecký zpravodaj, ale další období nás na dlouhou dobu omezilo v našich schůzkách  a přípravách další činnosti.  Když se konečně někdy v červenci začalo blýskat na lepší časy a začali jsme s přípravami na zájezd do Prahy, přišla další vlna omezení a nejistot a byli jsme proto nuceni i tento zájezd zrušit. 

Pro Castellum  to začíná  být docela citelné omezení činnosti. Není to jen tento zájezd, ale přicházíme také o naše vánoční koncerty, i když tady je ještě další důvod – neúměrně se zvyšující finanční požadavky účinkujících umělců, které by v mnoha případech mohly být pro náš spolek likvidační, neboť naše možnosti, zejména kapacita sálu a výše vstupného, jsou velmi omezené a přistoupením na podmínky vystupujících bychom šli do velkého a neúměrného rizika.

V průběhu října  jsme se dočkali zatím nejvýraznějších opatření vlády proti dalšímu šíření pandemie koronaviru. V době kolem státního svátku 28.října je vyhlášen pro občany zákaz vycházení v nočních hodinách a podstatné omezení přes den, týkající se návštěv obchodů, restaurací a jiných veřejných zařízení. Samozřejmostí zůstává důsledné používání obličejových roušek, dezinfekce a další nezbytná opatření, částí veřejnosti kritizovaná jako omezování zákonných práv. Přesto se denní počty nakažených neustále zvyšují a tato tendence je předpovídána odborníky až do konce roku i déle. Představenstvo Castella nyní oceňuje své rozhodnutí o zrušení předvánočního koncertu, neboť tím zabránilo případné finanční ztrátě, protože koncert v této době by byl naprosto nemyslitelný.

V první polovině listopadu se na situaci zatím nic nemění, přesto je třeba zabývat se přípravou druhého letošního čísla Zámeckého zpravodaje. Je to jedna z mála činností, kterými se můžeme zabývat, bohužel je omezena jen na velice úzký okruh tvůrců, nazývaný redakční rada. V tomto období už každoročně máme jasnou představu o podobě našeho plesu a začínáme s nácvikem tanečních vstupů, který dávají našim plesům specifickou atmosféru. Letos se zatím neděje téměř nic, nikdo neví, jaká bude situace příští týden, natož za tři měsíce. Proto si netroufáme začít s jakoukoliv činností. Ve druhém pololetí letošního roku se vlastně vůbec nesešlo předsednictvo!  Je to ostatně striktně stanoveno vládními vyhláškami a nařízeními příslušných orgánů, které nedovolují pořádání akcí nad stanovený počet lidí a vlastně nám prakticky zakazují opouštět své domovy bez vážných důvodů. Mezi ně, jak všichni víme, příprava plesů bohužel nepatří. Je to velmi nepříjemná situace, uvědomujeme si však, že stejně ji prožívá i řada ostatních spolků jakéhokoliv zaměření. 

Počátkem prosince se situace koronavirové nákazy přechodně zlepšila. Poté, co se na pár dnů alespoň částečně uvolnila zdravotnická opatření, otevřely se obchody a restaurace, uvažuje se o jejich znovuzavedení, protože došlo k opětnému zvýšení čísel v oblasti nákazy a úmrtí. Prožíváme velice složité období, vláda je kritizována za vyhlášení opatření, která ještě žádná z předchozích vlád nemusela použít. Věřme, že co nejdříve dojde k definitivnímu ústupu pandemie a budeme moci opět normálně žít a pracovat.

Přestože se –  stejně jako každoročně – prezentujeme veřejnosti vydáním našeho Zámeckého zpravodaje s vloženým novoročním přáním, všichni cítíme, že je to zcela jiné, než kdykoliv dříve. Zpravodaj je bez pravidelné přílohy, protože činnost spolku prakticky ustrnula vlivem zákazu vycházení a shromažďování. Přicházející svátky vánoční se sice připomínají ve výkladních skříních obchodů i osvětleným náměstím s vánočním stromem, ale všechno se děje pod jakýmsi neviditelným nánosem obav z budoucnosti, který tlumí skutečnou radost z očekávání svátečních dnů.

Konec roku je za námi a bylo by na místě události zrekapitulovat, zhodnotit a vyvodit příslušné závěry. Letošní rok je však natolik mimořádný, že prakticky není co rekapitulovat. Většinu roku jsme byli uzavřeni a izolováni od svých spoluobčanů a tak jedinou naší akcí byl únorový Ples filmových hvězd. Ten se nám sice mimořádně vydařil, ale podrobně jsme o něm informovali zde v kronice i v příloze červnového vydání Zpravodaje. Mohli bychom tedy jen zopakovat při této příležitosti několik obecně platných skutečností, ale to by bylo asi zbytečné.

Skončíme tedy záznam o roce 2020 konstatováním, že Castellum přežilo, je v mezích svých možností v dobré kondici, zachovává si všechny životní funkce a v dobré víře očekává události nadcházejícího roku. Všichni doufáme, že bude lepší, než ten právě uplynulý a umožní nám naši činnost navázat tam, kde jsme byli donuceni ji přerušit …