Úvod

Společnost Castellum vznikla v roce 2004 z iniciativy několika místních patriotů. Cílem jejich snažení bylo přesvědčit městské zastupitele o nutnosti získat od soukromého vlastníka chátrající budovu zámku do majetku města a učinit z ní opět kulturní a společenské centrum holešovské veřejnosti.

Budova zámku byla od roku 1948 majetkem československého státu. Její poslední majitelkou před znárodněním byla Barbora Wrbnová, manželka  hraběte Rudolfa Wrbny, který zemřel v roce 1934.  V letech 1945 – 1997 byla budova využívána různými organizacemi okresními i městskými, zámecké sály sloužily veřejnosti jako kulturní centrum města, v němž se odehrávaly veškeré kulturní a společenské akce.  Největší sál již v roce 1946 pronajala majitelka Barbora Wrbnová místnímu  ochotnickému  Divadlu 6.května, které si zde z vlastních prostředků vybudovalo jeviště s příslušným vybavením.

V roce 1991 byl zámek předán nové majitelce paní Anděle Dohnalové, která jej získala v restituci spolu s jiným majetkem rodiny Wrbnů.  Jejím záměrem bylo budovu co nejdříve prodat, proto ji nájemci začali postupně opouštět. Některé organizace zde byly ještě umístěny až do poloviny devadesátých let, poslední se odstěhoval v roce 1997 do nové budovy v Kroměříži Státní okresní archiv. V té době už byla budova zámku téměř neudržovaná, ústředním topením, které bylo v budově vybudováno v letech 1970 – 71, se místnosti pouze temperovaly. V roce následujícím se topilo jen tak, aby v topení nezamrzla voda, v dalších letech pak už vůbec. Údržba tak velkého objektu byla zjevně nad možnosti nové majitelky.

Od počátku devadesátých let prošla budovou řada zájemců a potenciálních kupců, kteří ale po její prohlídce ztratili o koupi zájem. Překážkou bylo kromě požadované ceny mimo jiné i to, že se jednalo o památkový objekt 1. kategorie.  Již tehdy začalo být zřejmé, že jedinou možností, jak zámek zachránit, je získat jej do vlastnictví města. Přesto trvalo téměř patnáct let, než k tomu došlo. Bohužel právě v této době utrpěl zámek největší škody, které výrazně zvýšily náklady jeho pozdějších oprav.

V roce 2004 konečně majitelka uznala, že není jiné možnosti a nabídla jej městu za podmínek, na které již bylo možné přistoupit.  V následujícím roce se stal zámek majetkem města Holešova.

Získání zámku pro město však nebylo nikterak jednoduché, neboť zpočátku byla řada zastupitelů proti tomu.  A právě nově vzniklé Castellum bylo jedním z prvků, které je společným soustředěným tlakem přesvědčily o nutnosti tohoto závažného rozhodnutí pro město a jeho další kulturní život.