Předsednictvo společnosti

Předsedkyně společnosti:
Místopředseda:
Hospodářka:
JUDr. Jarmila Pokorná
Miroslav Olšina
Miroslava Čuprová

Další členové předsednictva:

Kontrolní komise:
Ing. Lubica Bartáková
Nelly Billová
RNDr. Miroslav Dědič
Eva Pešková
Mgr. Rudolf Seifert
Jiřina Šašková – předsedkyně
Mgr. Danuše Pospíšilová
Jaroslav Svoboda